Formgivning av Samordningsförbundets årsredovisning

Formgivning av Samordningsförbundets årsredovisning

På Initcia tar vi inte bara emot webbuppdrag utan också formgivningsuppdrag. Vi har formgivit delårsrapporter och årsredovisningar för Samordningsförbundet sedan ett par år. Det här var årsredovisningen för 2022. Vad är Samordningsförbundet? Texten är hämtad från...
Brukarrevisionsbyrån BRiU

Brukarrevisionsbyrån BRiU

Initcia har ett tätt samarbete med Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU). BRiU delar också kontorslokaler med Initcia. BRiU gör brukarrevisioner på uppdrag av vårdgivare inom kommun, landsting och privata aktörer. En brukarrevision är en oberoende utvärdering av...
Initcias verksamheter

Initcias verksamheter

Initcia driver huvudsakligen projekt med samhällsnytta och erbjuder tjänster till företag, föreningar och privatpersoner. I våra verksamheter erbjuder vi arbetsträning med olika inriktningar i kontorsmiljö. FyrisWebb Initcia driver en egen webb- och...