Våra verksamheter

Initcia driver huvudsakligen projekt med samhällsnytta och erbjuder tjänster till företag, föreningar och privatpersoner. I våra verksamheter erbjuder vi arbetsträning med olika inriktningar i kontorsmiljö.

FyrisWebb

Initcia driver en egen webb- och kommunikationsbyrå, FyrisWebb. FyrisWebb är den lilla webbyrån med det stora hjärtat. Byrån vänder sig i första hand till småföretag men även föreningar och privatpersoner. Vi månar om och jobbar nära våra kunder för att få fram den bästa lösningen.

Vi erbjuder: Webbdesign, Grafisk formgivning, Digital och traditionell marknadsföring.

Kontaktuppgifter
Telefon: 076 – 794 91 65
E-post: kontakt@fyriswebb.se

Barn i Uppsala

Barn i Uppsala är vår evenemangsguide som riktar sig mot dig som har barn. Här hittar du inspiration och information om Uppsalas stora utbud av barn- och familjeaktiviteter. Barn i Uppsala underlättar för föräldrar att hitta roliga saker att göra tillsammans med sina barn. Saknar du något så hör av dig.

Tipsa oss gärna om evenemang vi kan lägga in på webbplatsen! Här kan du göra det»

Kontaktuppgifter
Telefon
: 076 – 794 91 65
E-post: evenemang@barniuppsala.se

Gratis Uppsala

Gratis Uppsala är vår evenemangsguide för kostnadsfria evenemang och aktiviteter i Uppsala. Det finns mycket spännande gratiskultur och Gratis Uppsala samlar alla aktiviteter på ett ställe. Här kan du hitta alla möjliga sorters spännande aktiviteter, alla helt utan kostnad.

Tipsa oss gärna om evenemang vi kan lägga in på webbplatsen! Här gör du det »

Kontaktuppgifter
Telefon: 076 – 794 91 65
E-post: evenemang@gratisuppsala.se

Föreningshjälpen

Inom Föreningshjälpen vänder vi oss till föreningar och ideella organisationer i Uppsala. Vi vill vara med och stödja och utveckla stadens rika föreningsliv. Det gör vi genom ett ideellt engagemang och kompetenser inom en rad olika områden. Det här kan vi hjälpa till med:
• Marknadsföra föreningen och organisera evenemang
• Hjälpa styrelsen med administrativa uppgifter
• Förmedla föreningskunskap och ge enklare juridisk rådgivning
• Hjälpa till med kvitton och fakturahantering
• Tolka och översätta för språken engelska, arabiska, persiska, tyska och nederländska
• Låna ut våra lokaler, mötesrum och kontorsplatser
• Hjälpa styrelsen med administrativa uppgifter
• Förmedla föreningskunskap och ge enklare juridisk rådgivning
• Sköta bokföring och fakturahantering
• Tolka och översätta för språken engelska, arabiska, polska och holländska
• Låna ut våra lokaler, mötesrum och kontorsplatser

Kontakta Föreningshjälpen:
Telefon: 076 – 794 91 65
E-post: info@foreningshjalpen.se

Validering av förenings- och ledarkompetenser

Har du erfarenhet av ledarskap från föreningsliv, sommarjobb, arbetsträning eller liknande och är mellan 16 och 30 år? Vi har kompetensen att validera dina kunskaper enligt OCN-metoden. Klarar du valideringen får du ett intyg på de förenings- och ledarkompetenser du har.

Efter anmälan får du svara på frågor i en databas online och därefter anordnar vi en workshop där du tillsammans med andra får genomföra praktiska övningar, sluligen genomför vi en intervju. Fokus ligger på ledar- och kommunikationsförmåga: förmåga att samarbeta, lösa konflikter, argumentera, lyssna på andra och ge återkoppling med mera.

Vi gör en sammanvägd bedömning utifrån svar och praktiska övningar. Sedan skickar vi en rekommendation till vår interna kvalitetsgranskare, och slutligen går det vidare till en extern granskare. Vi jobbar enligt OCN-metoden och valideringen görs i samarbete med Nordiskt valideringsforum.

Kontakta oss om du vill veta mer:
Telefon: 076 – 794 91 65
E-post: info@initcia.se

Brukarrevisionsbyrån BRiU

Initcia samarbetar med Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län BRiU.

BRiU genomför brukarrevisioner på uppdrag av kommuner, regioner och privata vårdaktörer. En brukarrevision är en oberoende utvärdering av vård och omsorg med syftet att utveckla och förbättra vården utifrån ett patient/brukarperspektiv.

Det är brukarrevisorer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som genomför utvärderingarna och formulerar intervjufrågor tillsammans med uppdragsgivaren, genomför intervjuerna, analyserar dem och skriver rapporterna.

Läs mer om BRiU och hur du som vårdgivare kan beställa en brukarrevision på BRiUs webbplats.