Om Initcia

”Vi såg att möjligheten att få arbetsträna i kontorsmiljö saknades,
och det ville vi ändra på”.

     

Ungefär så resonerade Hanna och Erik när de startade det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia. Ett projektkontor med fokus på samhällsnyttiga projekt vars medarbetare är på väg tillbaka till arbetsmarknaden.

Snabba fakta om Initcia

Organisationen startade 2013

Initcia är en ordlek med ordet initia-tiv.

Initcia stöttar människor

tillbaka in till arbetslivet.

Fokus ligger på projekt

och arbete med samhällsnytta.

Arbetsträna i kontorsmiljö

Arbetsuppgifter efter intresse och förmåga.

En mötesplats

och en plattform med möjligheter att verka från för våra medarbetare.

Alla människor är välkomna

Vi ser att en arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund, ålder, ursprung och utbildningsnivå bidrar till kreativitet, ger bredare kunskapsutbyte och fler verktyg för att nå arbetsmarknaden.

Verksamhetsidé

Verksamheten har tre inriktningar:

  • Att erbjuda praktik, arbetsträning och anpassad arbetsplats för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden
  • Att utveckla idéer och driva projekt till nytta för samhället.
  • Att utveckla affärsidéer och sälja tjänster till företag.

Mål

Stötta människor framåt mot arbete. Deltagarna får prova att arbeta efter förmåga, uppleva gemenskap och växa med uppgiften. Deltagarna för arbetslivserfarenhet och arbetsprover. Vara en plattform med möjligheter för deltagarna att använda för bättre välmående och för att komma närmare ett lönearbete.

Värdegrund

Alla människor kan bidra och göra nytta i samhället
Vi tror på gemenskap istället för utanförskap. Varje deltagare ska känna sig sedd och bekräftad. Genom att erbjuda arbete efter förmåga och intresse som är till nytta för samhället ger vi människor meningsfulla arbetsuppgifter och ett sammanhang.

Alla människor kan växa med rätt stöd

Vi tror på människors inneboende kraft. Att delta, ansvara och nå uppsatta mål gör att människor växer och får både ökad självkänsla och ökad kompetens. Genom att vara en plattform med möjligheter att verka från, hjälper vi människor att se och ta tillvara sina möjligheter för att ta makten över den egna situationen.