Bli handledare hos oss

Initcia söker alltid efter nya samarbeten och personer som är intresserade av att jobba som handledare, arbetscoacher och pedagoger.

Alla människor kan växa med rätt stöd

Vi tror på människors inneboende kraft. Att delta, ansvara och nå uppsatta mål gör att människor växer och får både ökad självkänsla och ökad kompetens. Genom att vara en plattform med möjligheter att verka från, hjälper vi människor att se och ta tillvara sina möjligheter för att ta makten över den egna situationen.