Formgivning av Samordningsförbundets årsredovisning

Formgivning av Samordningsförbundets årsredovisning

På Initcia tar vi inte bara emot webbuppdrag utan också formgivningsuppdrag.
Vi har formgivit delårsrapporter och årsredovisningar för Samordningsförbundet sedan ett par år. Det här var årsredovisningen för 2022.

Vad är Samordningsförbundet?
Texten är hämtad från årsredovisningen:
”Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.”

Händer på Initcia

Våga Webba

Skapa webbsidor i WordPress - formge med Divi När du börjar hos oss så får du lära dig WordPress...

läs mer

Initcias värdegrund

Alla människor kan bidra och göra nytta i samhället Vi tror på gemenskap istället för utanförskap....

läs mer