Validering av förenings- och ledarkompetenser

Validering av förenings- och ledarkompetenser

Har du erfarenhet av ledarskap från föreningsliv, sommarjobb, arbetsträning eller liknande och är mellan 16 och 30 år? Vi har kompetensen att validera dina kunskaper enligt OCN-metoden. Klarar du valideringen får du ett intyg på de förenings- och ledarkompetenser du har.

Efter anmälan får du svara på frågor i en databas online och därefter anordnar vi en workshop där du tillsammans med andra får genomföra praktiska övningar, sluligen genomför vi en intervju. Fokus ligger på ledar- och kommunikationsförmåga: förmåga att samarbeta, lösa konflikter, argumentera, lyssna på andra och ge återkoppling med mera.

Vi gör en sammanvägd bedömning utifrån svar och praktiska övningar. Sedan skickar vi en rekommendation till vår interna kvalitetsgranskare, och slutligen går det vidare till en extern granskare. Vi jobbar enligt OCN-metoden och valideringen görs i samarbete med Nordiskt valideringsforum.

Kontakta oss om du vill veta mer:
Telefon: 076 – 794 91 65
E-post: info@initcia.se

Händer på Initcia

Våga Webba

Skapa webbsidor i WordPress - formge med Divi När du börjar hos oss så får du lära dig WordPress...

läs mer