Brukarrevisionsbyrån BRiU

Brukarrevisionsbyrån BRiU

Initcia har ett tätt samarbete med Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU). BRiU delar också kontorslokaler med Initcia.

BRiU gör brukarrevisioner på uppdrag av vårdgivare inom kommun, landsting och privata aktörer. En brukarrevision är en oberoende utvärdering av vård och omsorg för att utveckla och förbättra utifrån ett brukarperspektiv.

Det är brukarrevisorer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga, som formulerar frågor, intervjuar brukare och analyserar insamlat material. Ofta tillför brukarrevisorernas frågor tillsammans med brukarnas svar nya perspektiv på vården.

Läs mer om BRiU och hur du som vårdgivare kan beställa en brukarrevision på BRiU:s webbplats. briu.se

Eller kontakta Hanna Rådberg på BRiU:s kansli:
Telefon: 070 – 285 60 24
E-post: hanna.radberg@briu.se

Händer på Initcia

Våga Webba

Skapa webbsidor i WordPress - formge med Divi När du börjar hos oss så får du lära dig WordPress...

läs mer